A. Để đăng ký tài khoản mới:

  1. Hãy nhấn vào nút Đăng ký/ |Đăng nhập hoặc biểu tượng người ở góc phải trên.
  2. Hãy nhấn nút ĐĂNG KÝ trong hình trên và làm theo các bước

B. Để đăng nhập vào tài khoản đã tạo:

  1. Hãy nhấn vào nút Đăng ký/ |Đăng nhập hoặc biểu tượng người ở góc phải trên.
  2. Điền email hoặc số điệnt hoại khi đăng ký
  3. Điền mật khẩu
  4. Hãy nhấn nút ĐĂNG NHẬP trong hình

Lưu ý: Nếu bạn quên mật khẩu, hãy nhấn quên mật khẩu để tạo lại mật khẩu mới