Dịch vụ thiết kế

QUY TRÌNH ĐẶT THIẾT KẾ
 1. Chọn sản phẩm
  Pago có thể giúp bạn thiết kế nhiều loại sản phẩm. Xem danh sách sản phẩm.
 2. Cung cấp thông tin
  Mô tả khái quát nội dung và hình ảnh đưa lên thiết kế. Chọn phong cách thiết kế & designer.
 3. Duyệt mẫu thiết kế
  Trao đổi trực tiếp hoặc duyệt mẫu gửi qua tin nhắn và điều chỉnh đến khi hài lòng.
MỘT SỐ GÓI THIẾT KẾ PHỔ BIẾN
 • Làm namecard (200k)
 • Làm namecard + logo chuyên nghiệp (600k)
 • Làm logo chuyên nghiệp (700k)
 • Làm bộ nhận dạng thương hiệu (2 triệu đồng)
 • Làm tờ rơi, brochure (chỉ từ 400k)
 • Làm menu (chỉ từ 200k)
 • Làm lịch (chỉ từ 200k)
Các mẫu thiết kế có sẵn mà bạn có thể đặt ngay
-20%